Hautajaiset poikkeusoloissa 

- tietoa seurakuntalaisille

Tällä sivulla on ajantasaista tietoa hautajaisten järjestämisestä poikkeusaikana. Sivun ohjeet voit tulostaa pdf -tiedostosta tästä. Tämän ohjeen verkko-osoitteen voit lähettää linkkinä sähköpostilla tai eri viestisovelluksilla silloin kun haluat jakaa tietoa eteenpäin. 

(Tiedot päivitetty 25.5.2020)

Hautajaisia koskevien poikkeusolojen ohjeiden tarkoitus on suojella osallistujia tartunnalta ja tehdä hautajaisista turvalliset omaisille ja kaikille osallistujille. Ylä-Savon seurakuntayhtymän hautauspalveluiden virkailijat, toimitukseen tuleva pappi, sekä suntiot auttavat kysymyksissä. 

Ohjeet ovat voimassa 1.6.2020 alkaen.

(Tiedot päivitetty 25.5.2020)

Ohjeita osallistujille 1.6.2020 alkaen

 • Vähänkään hengitystieoireita kokevan henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen.
 • Tilaisuudessa tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä.
 • Tärkeää on hyvä käsihygienia ja turvallinen välimatkasta toisiin osallistujiin, kantajiin ja hautauksen suorittavaan pappiin.
 • Läheiset, jotka eivät pääse osallistumaan siunaustilaisuuteen, voidaan huomioida esimerkiksi siten, että tilaisuuteen osallistuva omainen videoi tai striimaa tilaisuuden vainajan muille läheisille älypuhelimella. 

Osallistujien määrää koskevaa tietoa 1.6.2020 alkaen

 • Siunaustilaisuuteen voi osallistua yli 50 osallistujaa sen mukaan kuinka kirkkotila tai kappeli mahdollistaa 1-2 metrin turvaetäisyyksien toteutumisen. Perheet voivat istua tilaisuudessa yhdessä. 
 • Tiedon kirkkojen ja kappeleiden tilan mahdollistamasta osallistujamäärästä on nähtävillä tilan omalla sivulla seurakuntien verkkosivuilla Kirkot ja tilat -osiossa. Kaikkien seurakuntien kirkkojen, kappeleiden ja seurakuntasalien osalta tiedot löytyvät Ylä-Savon seurakuntayhtymän verkkosivuilta osoitteesta: www.ylasavonseurakunnat.fi/kirkot-ja-tilat/tilojen-paikkojen-maara-poikkeusaikana. Tilojen mahdollistamasta osallistujamäärästä saa myös tietoa Ylä-Savon seurakuntayhtymän Hautauspalveluiden toimistosta. 
 • Muistotilaisuudet ovat omaisten järjestämiä yksityistilaisuuksia ja niitä koskee 50 hengen osallistujamärää. Ks. kohta muistotilaisuudet.

Tietoa siunaustilaisuuden paikasta 1.6.2020 alkaen

 • Arkkuhautaus voidaan toimittaa kirkossa, kappelissa tai haudalla, välimatkasta toisiin huolehtien. 
 • Tuhkahautauksessa vainajan siunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta esim. kirkossa tai kappelissa osallistujien kesken turvallisesta välimatkasta toisiin huolehtien.

Siunaustilaisuuden paikka määräytyy kantajien mukaan 1.6.2020 alkaen

 • Jos kantajat ovat omaisia tai osittain hautaustoimiston järjestämiä kantajia, voidaan siunaustilaisuus pitää kirkossa, kappelissa tai haudalla, omaisten toiveen mukaan.
 • Jos kantajat tulevat seurakunnasta, pidetään siunaustilaisuus haudan äärellä. Silloin omaisia ei voi olla kantajien joukossa. Hautaan saattaminen ja laskeminen tapahtuu etukäteen siunauspäivän aamuna.
 • Kantajiin tulee jättää välimatkaa saattamisen ja hautaan laskemisen aikana. Heillä tulee olla kunnolla tilaa liikkua ja toimia ilman, että lähikontaktia syntyy.

Tietoa hautajaisten järjestämisen aikataulusta 1.6.2020 alkaen

 • Tietoa hautajaisten järjestämisen aikataulusta
 • Hautaan siunaaminen tapahtuu poikkeusoloissakin viivytyksettä, kun hautauslupa on saatu.

Tietoa tuhkahautauksesta 1.6.2020 alkaen

 • Vainajan siunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta.
 • Erityisen painavien perusteiden vuoksi siunaus voidaan toimittaa tuhkaamisen jälkeen. Poikkeusolot voivat olla tällainen peruste. Asiasta keskustellaan ennen tuhkausta seurakunnan kirkkoherran kanssa.

Muuta tietoa 1.6.2020 alkaen

 • Vainajien näyttöä ei järjestetä seurakunnan tiloissa epidemian aikana.

Muistotilaisuudet 1.6.2020 alkaen

 • Muistotilaisuudet ovat omaisten järjestämiä yksityistilaisuuksia. Vastuu yksityisen tilaisuuden toteutuksesta on sen järjestäjällä. Valtioneuvoston linjauksen mukaan niitä koskee 50 hengen enimmäisosallistujamäärä.
 • Hautauspalveluista saa tiedon seurakunnan tilojen käytöstä mm. osallistujamäärän osalta.
 • Seurakunnan työntekijät eivät valitettavasti voi osallistua muistotilaisuuksiin.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän Hautauspalvelut 

Papin, kanttorin ja tilan varaus, käytännön järjestelyt, haudanhoitosopimukset ja hautapaikat.  

Toimistoilla ei valitettavasti voi asioida koronavirustartuntojen ehkäisemiseksi. Asiointi tapahtuu puhelimitse, sähköpostitse ja verkkopalveluita hyödyntämällä. Aukioloajat 9-15 ma-pe. Puh. 044 7335 201, ylasavon.hautausluvat@evl.fi 
Lisätietoa: www.ylasavonseurakunnat.fi/hautauspalvelut

Ylä-Savon seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat. Hautaan siunaamiseen ja haudanhoitoon liittyvät asiat hoitaa seurakuntien yhteinen Hautauspalveluiden toimisto Iisalmessa, Ilvolankatu 14 b, 74100 Iisalmi. 

 

***********************************

 

Tietoa hautajaisista poikkeusoloista toukokuun loppuun 31.5. saakka

Hautaan siunaaminen tapahtuu 31.5. saakka voimassa olevien poikkeusajan rajoitusten mukaan.

Ohjeita osallistujille 

 • Vähänkään hengitystieoireita kokevan henkilön ei tule osallistua siunaustilaisuuteen. 
 • Tilaisuudessa tulee kaikin käytettävissä olevin keinoin pyrkiä välttämään tartuntariskiä. Tärkeää on hyvä käsihygienia ja turvallinen välimatkasta toisiin osallistujiin, kantajiin ja hautauksen suorittavaan pappiin.
 • Läheiset, jotka eivät pääse osallistumaan siunaustilaisuuteen, voidaan huomioida esimerkiksi siten, että tilaisuuteen osallistuva omainen videoi tai striimaa tilaisuuden vainajan muille läheisille älypuhelimella. 

Osallistujien määrää koskevaa tietoa  31.5. saakka

 • Vainajan kaikkein läheisimmät omaiset voivat osallistua hautajaisiin. Jos määrä ylittää 10 hengen rajan, tästä keskustellaan ja sovitaan siunauksen toimittavan papin kanssa. 
 • Tilaisuudet on pyrittävä turvallisuuden vuoksi pitämään mahdollisimman pieninä.
 • Silloin kun omaiset toimivat kantajina, heidät lasketaan kymmenen hengen joukkoon mukaan.  

Kantajia koskevaa tietoa 31.5. saakka

 • Kantajiin tulee jättää välimatkaa saattamisen ja hautaan laskemisen aikana. Heillä tulee olla kunnolla tilaa liikkua ja toimia ilman, että lähikontaktia syntyy. 
 • Mahdollisuudesta tehdä hautaan saattaminen ja laskeminen etukäteen ennen siunaustilaisuutta, voi tiedustella seurakuntayhtymän hautauspalveluista.
 • Kantajat ovat joko kaikki omaisia tai kaikki seurakunnan puolelta tulevia kantajia. Tästä sovitaan seurakunnan hautauspalveluiden kanssa samalla kun sovitaan muista hautausjärjestelyistä. 
 • Suositusten mukaisesti seurakunnasta tulevat kantajat eivät tee hautaan saattoa ja laskua siunaustilaisuuden alussa. Arkku lasketaan hautaan valmiiksi siunauspäivän aamuna. Seurakunnan puolelta tulevat kantajat ovat vapaaehtoisia ja seurakunnan työntekijöitä. 

Tietoa siunaustilaisuuden paikasta 31.5. saakka

 • Arkkuhautauksissa ensisijainen siunaamispaikka on poikkeusoloissa haudalla, välimatkasta toisiin huolehtien.  
 • Tuhkahautauksessa vainajan siunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta esim. kirkossa tai kappelissa osallistujien kesken turvallisesta välimatkasta toisiin huolehtien. 

Tietoa hautajaisten järjestämisen aikataulusta 31.5. saakka

 • Hautaan siunaaminen tapahtuu poikkeusoloissakin viivytyksettä, kun hautauslupa on
  saatu.
 • Hautaan siunaaminen ja hautaus voidaan järjestää tarvittaessa kaikkina viikonpäivinä.

Jos hautaustavaksi valitaan tuhkahautaus on omaisten huomioitava seuraavat asiat:

 • Vainajan siunaaminen toimitetaan ennen tuhkausta.
 • Erityisen painavien perusteiden vuoksi siunaus voidaan toimittaa tuhkaamisen jälkeen. Poikkeusolot voivat olla tällainen peruste.
 • Mikäli omaiset toivovat hautaan siunaamisen tapahtuvan vasta tuhkauksen jälkeen, käydään siitä keskustelu siunauksen toimittavan papin tai seurakunnan kirkkoherran kanssa. Tämä keskustelu tulisi käydä ennen tuhkaamista. Vainajan tuhkan siunaus on mahdollista toimittaa myös tilanteen normalisoiduttua, kuitenkin vuoden sisällä.

Muuta tietoa 31.5. saakka

 • Vainajien näyttöä ei järjestetä seurakunnan tiloissa epidemian aikana.  

Muistotilaisuudet  31.5. saakka

 • Muistotilaisuudet ovat omaisten järjestämiä yksityistilaisuuksia. Niissäkin on syytä noudattaa annettuja rajoituksia. Muistotilaisuus voidaan järjestää myös seurakunnan tiloissa. Yksi mahdollisuus on järjestää muistotilaisuus myöhemmin.