Tilinpäätös 2017

Ylä-Savon evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017

Ylä-Savon evankelis-luterilaisen seurakuntayhtymän tilinpäätös vuodelta 2017 toteutui 401.811,89 euroa ylijäämäisenä, kun talousarviossa ennakoitiin alijäämäksi 481.777 euroa.

Ennakoitua selvästi parempi tulos johtui kiinteistöjen myynneistä kirjatuista 258.000 euron myyntivoitoista, kirkollisverojen noin 198.000 euroa arvioitua suuremmasta kertymästä, kiky-sopimuksesta aiheutuneista noin 116.000 euron menovähennyksistä, laskennallisen lomapalkkavelan noin 71.000 euron vähentymisestä ja muiden käyttötalouden nettomenojen alittumisesta reilulla 200.000 eurolla.

Kirkollisverotilitysten arvioitiin talousarvion laadintavaiheessa vähenevän 3,0 % mutta vähennys oli lopulta 0,7 %. Seurakunnat eivät ole enää vuoden 2016 alusta saaneet osuutta yhteisöverotulosta ja viimeiset aikaisempien vuosien osuudet tilitettiin tai perittiin lokakuussa 2017. Osaltamme vuoden 2017 lopullinen kertymä oli 3.061 euron takaisinperintä. Yhteisövero-osuuden korvannutta kuntien asukaslukuun perustuvaa valtion rahoitusta tilitettiin 798.409 euroa, mikä oli 1,2 % vähemmän kuin 2016.

Verotilitysten ja valtionrahoituksen kokonaismäärä laski vuoteen 2016 verrattuna 2,5 % tai 192.311 euroa johtuen pääosin siitä, että vuonna 2016 aikaisempien vuosien yhteisöverotilityksiä tilitettiin vielä yli 133.000 euroa. Vuosikate oli 833.976 euroa ylijäämäinen mikä riitti kattamaan poistot yhteensä 456.968 euroa. 

Investoinnit olivat yhteensä 196.657 euroa ja suurimpina kohteina olivat:

  • Sonkajärven kirkon peltikaton maalaus ja ikkunoiden huoltomaalaus ja 
  • Lapinlahden hautausmaan huoltorakennuksen rakentamisen loppuun saattaminen

Investointiosan nettosummaksi jäi ylijäämä 243.343 eroa, koska kiinteistöjen myynnistä saatu tulo yhteensä 440.000 euroa ylitti investointien määrän.

Toimintakertomus ja tilinpäätös 2017 (pdf)