Toiminta- ja taloussuunnitelma

Tästä voit katsoa Toiminta- ja taloussuunnitelman 2020-2022.

Seurakuntatalouksissa laaditaan vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jonka ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Ylä-Savon seurakuntayhtymässä, kuten useimmissa muissakin seurakuntatalouksissa suunnitelmakausi on juuri kolme vuotta.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 11.12.2019 toiminta- ja taloussuunnitelman vuosille 2020 - 2022. Vuoden 2020 talousarvion tulokseksi ennakoidaan alijäämää 113 802 euroa.

Investointien nettokustannus vuonna 2020 on 452 700 euroa ja suurimpana yksittäisenä kohteena Pielaveden kirkon vesikaton maalaus ja kattovarusteiden sekä sadevesijärjestelmän uusiminen.