Hautauspalveluiden hinnasto

► Voit ladata hinnaston pdf-tiedostona tästä.

Hautapaikkamaksut

Hautapaikan luovutus, srk-yhtymän alueella asunut, peritään hautauksen yhteydessä 87 €/ paikka
Hautapaikan luovutus, ulkopaikkakuntalainen 557 €/ paikka
Uurnapaikka, srk-yhtymän alueella asunut  38 €/ paikka
Uurnapaikka, ulkopaikkakuntalainen 168 €/ paikka 
Hautapaikka, veteraani- tai Lotta Svärdin tunnuksen omannut asuinpaikasta riippumatta  0 €
Hautaoikeuden jatkaminen/vuosi määräajaksi luov. 2 €/vuosi

 

Muistolehto

uurna-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 22 €
uurna-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 103 €
tuhka-alueen hautapaikka, srk-yhtymän alueella asunut 12 €
tuhka-alueen hautapaikka, ulkopaikkakuntalainen 60 €
  • Hauta- ja uurnapaikka luovutetaan 50 vuodeksi.
  • Syvähaudasta peritään yksi hautapaikkamaksu.
  • Syvähautaus on käytössä Iisalmen hautausmailla ja Pielavedellä. 

Hautausmaksut

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Arkkuhautaus, yhtymän alueella asunut avaus, peitto, kunnostus 301 €
Arkkuhautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  avaus, peitto, kunnostus 480 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän alueella asunut  avaus, peitto, kunnostus  110 €
Uurnahautaus tai lapsen (0-12 kk) hautaus, yhtymän ulkopuolella asunut  avaus, peitto, kunnostus  180€ 
Veteraani- tai Lotta Svärdin rintamatunnuksen omaava  asuinpaikasta riippumatta 0 €
Yhtymän alueella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle    64 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, tuhkan kätkeminen nurmen alle   99 €
Yhtymän ulkopuolella asunut, haudallesaatto (ei koske uurnahaut.)  pelkkä haudallesaatto 81 €
Hautakiven oikaisu    64 €
Muistolehdon nimikyltit/kpl, Iisalmi ja Lapinlahti   192 €
Muistolehdon nimikyltit/kpl, Pielavesi ja Varpaisjärvi   220 €
Kirkon käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta    320 €
Kappelin käyttökorvaus tilaisuuksista ev.lut. kirkkoon kuulumattomalta   320 €
Haudankaivuvälineistön mm. roudansulattajat ym. vain haudankaivuun  64 €

Haudanhoitomaksut

Vuosihoito (uusitaan vuosittain)  
1. hautapaikka 88 €
seuraavat viereiset paikat, kpl  37 €

 

5 vuoden määräaika, kukkahoito

 
1. hautapaikka 480 €
seuraavat viereiset paikat, kpl 180 €