Hallinto

Ylä-Savon seurakuntayhtymän ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jonka 41 paikkaa on jaettu seurakunnille niiden koon mukaan. Asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle valmistelee yhteinen kirkkoneuvosto (16 jäsentä) ja asiat yhteiselle kirkkoneuvostolle valmistelee seurakuntayhtymän hallintojohtaja. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii joku jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan. Vuoden 2018 puheenjohtajana toimi Lapinlahden seurakunnan kirkkoherra Lauri Jäntti.

Paikallisseurakunnassa päätösvaltaa käyttää seurakuntaneuvosto, jonka paikkamäärä riippuu seurakunnan koosta. Kirkkoherra johtaa seurakuntaa yhdessä seurakuntaneuvoston kanssa.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän johtoryhmään kuuluvat jäsenseurakuntien kirkkoherrat, palvelualueiden päälliköt, vastaava tiedottaja, henkilöstön edustaja sekä hallintojohtaja, joka toimii johtoryhmän sihteerinä sekä asioiden valmistelijana. Johtoryhmä kokoontuu noin kahden kuukauden välein. 

Sekä yhteinen kirkkovaltuusto että seurakuntaneuvostot valitaan seurakuntavaaleilla neljän vuoden välein. Uudet luottamushenkilöt valittiin marraskuussa 2018.