Arvot ja visio 2016–2020

Arvot ja vision on yhteinen kirkkovaltuusto hyväksynyt kokouksessaan 8.12.2015 § 44

Arvot

  1. Jumalan ja lähimmäisen rakastaminen ja kunnioittaminen

  2. Yhteistyö ja luottamus

  3. Vastuullisuus
     

Visio 2016–2020

Seurakunnissa on aktiivinen ja osallistava hengellinen elämä, jossa on huomioitu alueelliset olosuhteet.
Seurakuntayhtymän palvelut seurakunnille ja seurakuntalaisille toimivat sujuvasti.