Keiteleen seurakunta liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään 

Tältä sivulta saat tietoa mitä liittyminen tarkoittaa ja mikä muuttuu. 

Tietoa muutoksista Keiteleen seurakunnan liittyessä Ylä-Savon seurakuntayhtymään 1.1.2021

Päätökset liittymisestä tehtiin Keiteleen seurakunnan ja Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallinnossa jo runsas vuosi sitten keväällä. Sen jälkeen on tehty käytännön valmisteluja, jotta itse liittyminen tapahtuisi vuoden vaihteessa sujuvasti.Keiteleen seurakunta liittyy Ylä-Savon seurakuntayhtymään vuoden 2021 alusta lukien. Seurakunnan toiminta on jatkossakin itsenäistä ja seurakuntaelämä jatkuu tuttujen työntekijöiden kanssa. Kirkkoherranviraston palvelut siirtyvät liittymisen myötä Ylä-Savon seurakuntayhtymän toimistoille Iisalmeen.

Kirkkoherranviraston palvelut siirtyvät seurakuntien yhteisiin toimistoihin Iisalmeen 1.1.2021

Kirkkoherranviraston palvelut siirtyvät vuoden 2021 alussa seurakuntayhtymään kuuluvien seurakuntien yhteisille Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisterille sekä Hautauspalveluille. Toimistot sijaitsevat Iisalmessa seurakuntatalolla. Palvelut ovat saatavilla puhelimitse, sähköpostitse ja verkkopalveluita hyödyntämällä tai asioimalla henkilökohtaisesti paikan päällä Iisalmessa.

Perhejuhliin kuten häihin ja kasteeseen liittyvät papin, kanttorin ja seurakunnan tilan varaukset tehdään vuoden alusta lähtien Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisterin toimistosta.  

Keiteleen seurakunnan kirkonkirjoihin liittyvät rekisteripalvelut ovat siirtyneet jo kesällä 2019 aluekeskusrekisterille. Iisalmen toimistosta tehdään jo nyt Keiteleen seurakunnan jäsenille mm. avioliiton esteiden tutkinta, virkatodistukset, sukuselvitykset- ja tutkimukset sekä kirkkoon liittyminen ja siitä eroaminen. 

Hautajaisten järjestämiseen liittyvät papin ja kanttorin varaus, sekä tilavaraukset ja hautapaikan varaukset tehdään vuoden alusta lähtien Hautauspalveluiden toimistossa. Hautapaikkaan ja haudanhoitoon liittyvät sopimukset siirtyvät myös seurakuntayhtymän Hautauspalveluille vuoden 2021 alussa. Keiteleen hautausmaiden ylläpidosta vastaa jatkossa seurakuntayhtymä.

Keiteleen seurakunta jatkaa toiminnallisesti itsenäisenä yhteisönä

Seurakuntayhtymän seurakunnat vastaavat ja suunnittelevat toimintansa itsenäisesti. Seurakuntien perustehtävä on sananjulistus ja sakramenttien jakaminen sekä seurakuntalaisista huolehtiminen ja heidän aktivoimisensa toimimaan yhdessä seurakunnan hyväksi.

Seurakunnat hoitavat perustehtävää vastaamalla seurakunnallisesta toiminnasta, johon kuuluvat yleinen seurakuntatyö, musiikki-, nuoriso-, diakonia- ja lapsityö sekä lähetystyö ja ystävyysseurakuntatoiminta.

Seurakuntayhtymän tehtävä on palvella jäsenseurakuntia ja luoda niille toimintaedellytykset huolehtimalla jäsenseurakuntien omaisuuden hoidosta, hautaustoimesta, toimistopalveluista sekä talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Seurakuntayhtymän tehtävistä vastaavat palvelualueet, joita ovat hallinto- ja henkilöstö, taloushallinto, kiinteistöjen hoito, leirikeskus- ja ateriapalvelut, hautaustoimi, keskusrekisteripalvelut sekä viestintä.

Seurakunnan päätöksenteko muuttuu

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto

Ylä-Savon seurakuntayhtymän seurakunnissa ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto. Se hyväksyy talousarvion, toimintasuunnitelman, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkovaltuusto päättää myös seurakunnan rakennushankkeista sekä perustaa ja lakkauttaa virat.

Yhteisen kirkkovaltuuston 41 paikkaa on jaettu jäsenseurakunnille niiden jäsenmäärän mukaan. Keiteleen seurakunta saa kolme luottamushenkilöä yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkoneuvosto valmistelee asiat yhteiselle kirkkovaltuustolle. Se johtaa yleisesti seurakuntayhtymän toimintaa ja hallintoa, hoitaa seurakuntayhtymän taloutta ja valitsee yhtymän palveluksessa olevat henkilöt.

Yhteisessä kirkkoneuvostossa on 9 jäsentä, puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja. Keiteleen seurakunta saa yhden edustajan yhteiseen kirkkoneuvostoon. Puheenjohtajana toimii yksi jäsenseurakuntien kirkkoherroista, jonka tuomiokapituli määrää kahdeksi vuodeksi kerrallaan.

Keiteleellä asioista päättää jatkossa seurakuntaneuvosto

Keiteleen seurakunnassa asioista päättää jatkossa seurakuntaneuvosto, nykyisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston sijaan.

Seurakuntaneuvostot päättävät oman seurakuntansa toiminnan järjestämisestä. Ne esimerkiksi valitsevat oman seurakuntansa hengellisen työn työntekijät, tekevät esityksen oman seurakunnan talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta. Seurakuntaneuvostot antavat myös lausuntoja seurakuntayhtymän kirkkoneuvostolle ja valtuustolle omaa seurakuntaa koskevista asioista.

Seurakuntaneuvoston koko määräytyy seurakunnan väkiluvun mukaan. Keiteleellä seurakuntaneuvostossa tulee olemaan 8 luottamushenkilöä. Kun seurakunta liittyy kesken vaalikauden seurakuntayhtymään, seurakuntaneuvosto valitaan kirkkolain mukaan edellisten vaalien tuloksen perusteella.

Samalla periaatteella Keiteleen seurakunnan edustajat valitaan myös Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkoneuvostoon ja kirkkovaltuustoon.

► Lue lisää päätöksenteosta Ylä-Savon seurakuntayhtymässä 

Perustietoa Ylä-Savon seurakuntayhtymästä

Ylä-Savon seurakuntayhtymä on perustettu vuonna 2011, jolloin viisi seurakuntaa muodosti seurakuntaliitoksen. Seurakuntayhtymään kuuluvat Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakunnat. Keiteleen seurakunnasta tulee siten kuudes yhtymän seurakunta.

Jäseniä viidessä seurakunnassa on yhteensä noin 30 300. Keiteleen tullessa mukaan jäsenmäärä nousee noin 1700 jäsenellä. Työntekijöitä viiden seurakunnan ja yhtymän palveluksessa on noin 90 henkilöä.

Seurakuntien tulot ja omaisuus ovat olleet yhteisiä perustamisesta lähtien. Toimintakulut ovat vuositasolla noin 7,5 miljoonaa euroa.

Lisätietoa:

Keiteleen seurakunnan kirkkoherra Oiva Malinen, 050 303 8170, oiva.malinen@evl.fi.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän hallintojohtaja Katariina Bergbacka, 044-7335 211, katariina.bergbacka@evl.fi.

Ylä-Savon seurakuntayhtymän Palvelutoimisto ja aluekeskusrekisterin sekä hautauspalveluiden palvelupäällikkö Riitta Kaasinen, 040 528 3140, riitta.kaasinen@evl.fi.