Ehdokkaaksi seurakuntavaaleihin?

Kiinnostavatko seurakuntasi ja kirkon asiat sinua? Haluatko mukaan päättämään seurakuntasi asioista?

Ehdokkaiksi tarvitaan kaikenikäisiä ja eri tavoin ajattelevia seurakuntalaisia, naisia ja miehiä.

Ehdokkaaksi voi asettua konfirmoitu kirkon jäsen, joka

  • täyttää 18 vuotta viimeistään vaalipäivänä eli 18.11.2018.
  • on seurakunnan jäsen viimeistään 15.9.2018
  • antaa kirjallisen suostumuksen ehdokkaaksi asettumisesta.

Ehdolle voi asettua oman seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja/tai Ylä-Savon seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon.

Miten toimin käytännössä, kun haluan ehdokkaaksi?

1. Tutustu rakenteilla oleviin ehdokaslistoihin, niiden teemoihin ja taustoihin.
Ota yhteyttä listojen kokoajiin ja kysy tarvittaessa lisää. Aikaisemmissa seurakuntavaaleissa listoja on ollut mm. useimmilla poliittisilla puolueilla ja eri tavoin suuntautuneilla seurakunta-aktiiveilla.

2. Perusta oma valitsijayhdistys ja kokoa oma ehdokaslista.
Jos tiedossa olevista listoista ei löydy sopivaa, voit koota porukan ja perustaa oman listan. Tutustu myös siihen, millaisilla äänimäärillä viime vaaleissa pääsi lävitse. Ihan pienellä listalla menestyminen on hankalampaa.

Ohjeet valitsijayhdistyksen perustamiseen löydät kirkon yhteisiltä seurakuntavaalisivuilta

Tarvittavat asiakirjat voit tulostaa myös täältä.

#minunkirkkoni