Palvelusihteerin vuorotteluvapaan viransijaisuus 

Palvelusihteerin vuorotteluvapaan viransijaisuus ajalle 5.7.-31.12.2018

Palvelusihteerin tehtäviin kuuluu keskusrekisterin tehtävät asiakaspalveluineen, mm. virkatodistukset, sukuselvitykset, kasteiden, vihkimisten, hautausten ja muiden toimitusten ja tilaisuuksien varaukset sekä haudanhoitoon liittyvät asiat. Tehtävän virkapaikka on Iisalmessa sijaitseva palvelutoimisto ja keskusrekisteri, jossa hoidetaan yhtymään kuuluvien Iisalmen, Lapinlahden, Pielaveden, Sonkajärven ja Varpaisjärven seurakuntien rekisteri- ja hautauspalveluja.
 
Kelpoisuusehtona on vähintään ammatillisessa koulussa suoritettu soveltuva ammatillinen tutkinto, ammattitutkinto, erikoisammattitutkinto tai oppisopimuskoulutus ja alan tuntemus. Tehtävän hoitaminen edellyttää yhteistyö- ja asiakaspalvelutaitoja. Valittavan viranhaltijan tulee olla konfirmoitu Suomen ev.lut. kirkon jäsen.
 
Viran tehtäväkohtainen palkka määräytyy vaativuusryhmän 402 mukaisesti ja viranhaltijan peruspalkka on 1.991,31 euroa. Peruspalkan lisäksi maksetaan vuosisidonnaista henkilökohtaista palkanosaa aikaisemman työkokemuksen perusteella enintään 15 % peruspalkasta.

Vuorotteluvapaalain 9 §:n mukaan sijaiseksi on palkattava sellainen työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, joka on ollut työttömänä työnhakijana yhdenjaksoisesti tai osissa vähintään 90 kalenteripäivää vuorotteluvapaan alkamista edeltäneiden 14 kuukauden aikana. Sijaiseksi palkattavan on oltava työttömänä työnhakijana välittömästi ennen vuorotteluvapaan alkamista. Sijaiseksi voidaan palkata myös alle 30-vuotias työ- ja elinkeinotoimistossa työttömänä työnhakijana oleva, jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään yksi vuosi taikka työtön työnhakija, joka vuorotteluvapaan alkaessa on alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias. Sijaiseksi ei voida palkata henkilöä, jota pidetään työttömyysturvalain 2 luvun 10 §:ssä tarkoitettuna päätoimisena opiskelijana.

 
Hakemukset toimitetaan viimeistään perjantaina 11.5.2018 klo 15.00  osoitteeseen Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Ilvolankatu 11b, 74100 IISALMI tai sähköpostitse osoitteella ylasavon.seurakuntayhtyma@evl.fi (sähköpostin viestikenttään ”palvelusihteerin viransijaisuus”).

Tiedusteluihin virka-aikana vastaa palvelupäällikkö Riitta Kaasinen, p. 040 5283 140 ja sähköposti riitta.kaasinen@evl.fi tai hallintojohtaja Katariina Bergbacka, p. 044 7335 211 ja sähköposti katariina.bergbacka@evl.fi.