Diakoniatyöntekijä 

Diakonityöntekijän vuorotteluvapaan sijaisuus 

Iisalmen seurakunnassa on haettavana diakoniatyöntekijän  vuorotteluvapaan sijaisuus ajalle 1.2. – 30.7.2018. Työtehtäviin kuuluu diakoniatyön suunnittelu ja toteutus yhdessä muun diakoniatiimin kanssa. Seurakuntamme diakoniatiimissä on yhteensä viisi diakoniatyöntekijää. Sijaisuus kohdistuu tehtävään, jonka erityisvastuualueena ovat mielenterveys- ja kriisityö. Kelpoisuusehtona on kirkkohallituksen päätöksen nro 124/2017 mukainen diakonian viran haltijalta ja diakoniatyötä pääasiallisena tehtävänään tekevältä viranhaltijalta vaadittava tutkinto. Hakijan on oltava ev.lut. kirkon konfirmoitu jäsen. Arvostamme hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä työotetta, oma-aloitteisuutta ja joustavuutta.


Vuorotteluvapaan sijaiseksi voidaan palkata TE-toimistossa työttömänä työnhakijana oleva henkilö, joka on ollut työttömänä työnhakijana TE-toimistossa vähintään 90 kalenteripäivää sijaisuutta edeltäneiden 14 kk:n aikana tai alle 30-vuotias ja jonka ammatti- tai korkeakoulututkinnon suorittamisesta on kulunut enintään vuosi tai vuorotteluvapaan alkaessa alle 25-vuotias tai yli 55-vuotias hakija. Tehtävän palkkaus on KirVesTes:n vaativuusryhmä 502 mukainen ja peruspalkka on 2297,26 e/kk.


Lisätiedot ja tiedustelut: johtava diakoniaviranhaltija Anne Pulkka, puh. 044-7335 223 tai anne.pulkka@evl.fi. Hakemus ja CV lähetetään sähköpostitse: anne.pulkka@evl.fi viimeistään perjantaina 15.12.2017 klo 16.